Zbiorniki higieniczne
Zbiornik z dodatkową wężownicą

SYMBOL: VZHS-1W

LITRAŻ: 500 L

DOSKONAŁA JAKOŚĆ VOTHERM.

DO POBRANIA:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

ATEST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Informacje ogólne

Pojemność:

477 l

Waga:

130 kg

Średnica bez izolacji D:

650 mm

Średnica z izolacją D:

810 ”/mm

Wysokość Н:

1635 ”/mm

Ciśnienie pracy wymienników ciepła:

0,6 MPa

Ciśnienie pracy zbiornika:

0,3 MPa

Powierzchnia wężownicy DHW:

5,8 m²

Powierzchnia dolnej wężownicy:

1,8 m²

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Strona w przygotowaniu.