Wymienniki
do pomp ciepła

SYMBOL: VWP

LITRAŻ: 400 L

DOSKONAŁA JAKOŚĆ VOTHERM.

DO POBRANIA:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

ATEST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Informacje ogólne

Pojemność:

369 l

Waga:

205 kg

Średnica bez izolacji D:

600 mm

Średnica z izolacją D:

726 mm

Wysokość Н:

1810 mm

Ciśnienie pracy wymienników ciepła:

0,3 MPa

Ciśnienie pracy zbiornika:

0,6 MPa

Odpływ ciepłej wody h1:

3/4/1548 ”/mm

Dopływ zimnej wody h2:

3/4/220 ”/mm

Wylot wężownicy h3:

5/4/326 ”/mm

Zasilanie wężownicy h4:

5/4/1356 ”/mm

Króćce podłączenia anody:

5/4/1772 ”/mm

Króćce czujnika temperatury t1:

1/2/1456 ”/mm

Cyrkulacja h5:

3/4/862 ”/mm

Króćce czujnika temperatury t2:

1/2/722 ”/mm

Termometr:

1/2/1376 ”/mm

Powierzchnia wężownicy DHW:

5,46 m²

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Strona w przygotowaniu.