Wymienniki
do pomp ciepła

SYMBOL: VWP

LITRAŻ: 200 L

DOSKONAŁA JAKOŚĆ VOTHERM.

DO POBRANIA:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

ATEST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Informacje ogólne

Pojemność:

204 l

Waga:

109 kg

Średnica bez izolacji D:

500 mm

Średnica z izolacją D:

622 mm

Wysokość Н:

1352 mm

Ciśnienie pracy wymienników ciepła:

0,3 MPa

Ciśnienie pracy zbiornika:

0,6 MPa

Odpływ ciepłej wody h1:

3/4/1127 ”/mm

Dopływ zimnej wody h2:

3/4/202 ”/mm

Wylot wężownicy h3:

5/4/290 ”/mm

Zasilanie wężownicy h4:

5/4/1040 ”/mm

Króćce podłączenia anody:

5/4/1352 ”/mm

Króćce czujnika temperatury t1:

1/2/892 ”/mm

Cyrkulacja h5:

3/4/812 ”/mm

Króćce czujnika temperatury t2:

1/2/607 ”/mm

Termometr:

1/2/994 ”/mm

Powierzchnia wężownicy DHW:

2,1 m²

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Strona w przygotowaniu.